Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T10:09:29+01:00
A - bok trójkąta = 2√6
h - wysokość trójkąta równobocznego = a√3/2 = 2√6 razy √3 podzielić przez 2 = √18 = 3√2 cm
r - promień okręgu wpisanego = 1/3h = 3√2 podzielić przez 3 =
= √2 cm
P - pole koła = πr² = π√2² = 2π cm²