Na podstawie tekstu żródłowego oraz informacji zawartych w podręczniku wykonaj polecenia .
" Nagle usłyszeliśmy ogromny hałas i zobaczylismy, że z daleka zbliża się do nas coś wielkiego i czarnego. Było bardzo wysokie i poteżne. Wkrótce zobaczyliśmy, że to woda. W parę sekund drzewa i domy zostały zmyte. Niedaleko było strome zbocze[...], próbowalismy wspiąć sie bny uciec przed wodą ale dla większości z nas fala była zbyt szybka. Ci poniżej usiłowali zmusić ludzi stojących wyżej, by się przesunęli [...], ale już nie mogli się wyrwać z ucisków smierci .
a) Podaj nazwę zjawiska, które opisano powyżej. .............
b) wymień 2 przyczyny powstawania opisanego zjawiska .
- ...............
- ...............
c) wymień 2 następstwa tego zjawiska.
- ...............
- ...............

1

Odpowiedzi

2015-11-01T11:32:55+01:00
A) 
Opisane wyżej zjawisko to tsunami.

b) 
->>> Ruchy ogromnych płyt tektonicznych
->>> Wybuchy podwodnych wulkanów oraz podwodne trzęsienia Ziemi.

c) 
->>> Ogromne zniszczenia terenów nadbrzeżnych (wszystko niemalże zrównane z ziemią)
->>> Śmierć ludzi, którym nie udało się uciec przed żywiołem
3 5 3