Odpowiedzi

2010-01-09T10:09:07+01:00
W zaroślach nadwodnych zakładają swe gniazda drobne ptaki śpiewające jak np. łozówki (Acrocephalus palustris), potrzosy (Emberiza schoeniclus) oraz cierniówki (Sylvia communis). Wszystkie wymienione powyżej gatunki ptaków objęte są w naszym kraju ochroną prawną.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:30:23+01:00
ŁOZÓWKA to niepozorny, trudny do zauważenia ptak zamieszkujący gęste zarośla nad wodne. Jego obecność można wykryć wiosną, po bardzo urozmaiconym, bogatym i długim śpiewie. Śpiew ten najwyraźniej słychać w nocy, gdy często konkuruje z piosenką słowika.

Charakterystyka
Mniejsza od wróbla. Bardzo podobna do trzcinniczka. Samiec, samica nie różnią się wyglądem. Skryta i ruchliwa. Samiec śpiewa zwykle na widocznym miejscu, ale rzadko na czubku krzewu lub wysokim badylu; często śpiewa w ruchu. Gatunek wędrowny, zimuje w Afryce.

Rozmieszczenie i siedlisko
Występuje na całym obszarze Polski oprócz gór, liczniej w dolinach rzek. Siedliskiem łozówki są gęste zarośla roślin zielnych w nadrzecznych skupiskach wierzb, na wilgotnych skrajach lasów, zadrzewień i parków, spotyka się ją także w takich zaroślach pośród zieleni miejskiej.

Lęgi
Tworzy pary monogamiczne, rzadziej samiec ma dwie partnerki. Gniazdo zakłada nisko nad ziemią, dobrze ukryte gęstej, wysokiej roślinności zielnej, uwite z liści i źdźbeł traw, wyścielone trawą. Jaja wysiaduje samica. Pisklęta karmione są przez parę rodziców.

Pokarm i sposób żerowania
Pokarmem łozówki są przede wszystkim owady, także pająki i inne bezkręgowce. Żeruje nisko w gęsto zarośniętych i zacienionych miejscach, dokładnie przeglądając źdźbła, gałązki i spodnie powierzchnie liści. Może zbierać pokarm także z powierzchni ziemi. Czasem ściga owady w locie.POTRZOS
Mały ptak z rodziny trznadlowatych, zamieszkujący Europę i większą część środkowej i północnej Azji. W Polsce liczny ptak lęgowy niżu. Gatunek wędrowny (przeloty III-IV i IX-XI), choć dość często zimuje, zwłaszcza na zachodzie Polski. Południowoeuropejskie populacje raczej osiadłe.

Charakterystyka
Nieznacznie mniejszy od wróbla. Samiec różni się od samicy czarną głową z krótkim, białym wąsem przy dziobie. Niezbyt płochliwy. Często siada dobrze widoczny na trzcinach i w górnych partiach krzewu na widocznym miejscu. Gatunek wędrowny, zimuje w Europie, także na zachodzie Polski. W czasie wędrówek i zimowania skupia się w grupki. Zimą może mieszać się w stada trznadli.

Rozmieszczenie i siedlisko
Występuje w całej Polsce oprócz gór. Siedliska potrzosa to różne szuwary trzcinowe i turzycowe nad wodami, bagna i podmokłe łąki porośnięte wysoką roślinnością oraz krajobraz rolniczy z zarastającymi trzciną rowami melioracyjnymi i luźnymi krzewami.

Lęgi
Tworzy pary monogamiczne. Gniazdo buduje na ziemi lub w kępie roślin, rzadko w krzewie, dobrze ukryte, uwite z traw, turzyc i liści trzciny. Jaja wysiaduje samica z udziałem samca. Pisklęta karmione są przez parę rodziców.

Pokarm i sposób żerowania
Pokarmem potrzosa są wszelkie nieduże owady (larwy, poczwarki, dorosłe), pająki, małe ślimaki i drobne nasiona różnych roślin. Bezkręgowce zjadane są częściej wiosną i latem, a pokarm roślinny przeważa jesienią i zimą. Ptak żeruje skacząc po pędach roślin i po ziemi. Jesienią i zimą częściej szuka pożywienia na ziemi, nawet na pustych, zaoranych polach.
3 1 3