Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T11:16:19+01:00
R - oporność przewodnika = δl/s
δ - oporność właściwa przewodnika
l - długość przewodnika
s - przekrój poprzeczny przewodnika
Ponieważ materiał z którego są wykonane przewodniki jest taki sam , to w zadaniu można pominąć δ
R₁ - oporność jednego przewodnika
s¹ - przekrój jednego przewodnika = 15 mm²
l₁ - długość jednego przewodnika = ?
R₂ - oporność drugiego przewodnika
l₂ - długość drugiego przewodnika = 2 m
s₂ - przekrój drugiego przewodnika = 0,5 mm²
R₁ = R₂
l₁/s₁ = l₂/s₂
l₁ = s₁l₂/s₂ = 15 razy 2/0,5 = 30/0,5 = 60 m
odp trzeba wziąć 60 m przewodnika o przekroju 15 mm²

5 5 5