Odpowiedzi

2010-01-09T11:06:18+01:00
"Symbole zastępcze to pola z kropkowanymi obramowaniami, które stanowią część wszystkich układów slajdów. Takie pola zawierają tytuł i tekst podstawowy oraz obiekty, takie jak grafika SmartArt, wykresy, tabele czy obrazy." Wg. http://office.microsoft.com/pl-pl/powerpoint/HA100788951045.aspx

Innymi słowy to pola które zawierają w sobie określone obiekty, mogą to być tytuły, wykresy, rysunki, teksty.
2010-01-09T16:39:59+01:00
"Symbole zastępcze to pola z kropkowanymi obramowaniami, które stanowią część wszystkich układów slajdów. Takie pola zawierają tytuł i tekst podstawowy oraz obiekty, takie jak grafika SmartArt, wykresy, tabele czy obrazy."