Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników. Bardzo pilne !

a) { x + y = 2
x - y = 8

b) { -2x + y = 4
2x + 2y = 2

c) { 3x + y = 11
2x - y = 2

d) { 4a + 3b = 11
4a - 3b = 5

e) { 10c - d = 3
3c + d = 10

f) { 5e - 2f = 8
-5e + f = -9

Z góry dziękuję :) za najlepsz rozwiązania zgłoszę za najlepszą odpowiedź !

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T11:13:32+01:00
A) dodajemy stronami
2x=10
x=5
x-y=8
5-y=8
y=-3
b)
3y=6/3
y=2
2x+2y=2
2x+6=2
x=-2
c)5x=13
x=13/5

2x-y=2
2x13/5-y=2
26/5-y=2
-y=-3 1/5
y=3 1/5
d)8a=16
a=2
4a-3b=5
8-3b=5
-3b=-3
b=1

e)13c=13/13
c=1
10c-d=3
10-d=3
d=7
f) -f=-1
f=1
-5e+f=9
-5e=8
e=8/5

1 5 1
2010-01-09T11:14:46+01:00
1) 2x = 10 /:2
x = 5

x + y = 2
5 + y = 2
y =2/5(ułamek)
2) 3y= 6 /:3
y=2
2x+2y = 2
2x+4 = 2 /-4
2x=-2
x=-1
3) 5x=13
x=13/5

2x-y=2
2x13/5-y=2
26/5-y=2
-y=-3 1/5
y=3 1/5

4)8a=16
a=2
4a-3b=5
8-3b=5
-3b=-3
b=1

5)13c=13/13
c=1
10c-d=3
10-d=3
d=7
6) -f=-1
f=1
-5e+f=9
-5e=8
e=8/5
2010-01-09T11:15:01+01:00
A) x+y=2
x+y=8
x=10
b) { -2x + y = 4
2x + 2y = 2
3y=6/3
y=2
c) { 3x + y = 11
2x - y = 2
5x=13/:5
x=13/5
x=2 3/5
d) { 4a + 3b = 11
4a - 3b = 5
8a=16/:8
a=2
e) { 10c - d = 3
3c + d = 10
13c=13/:13
c=1
f) { 5e - 2f = 8
-5e + f = -9
-1f=-1/:(-1)
f=1