RACHUNKOWOŚĆ!

Zaksięguj następujące operacje na kąta:
1.WB- wpływ utargu od hurtowni artykułów skórzanych ze "SKAJ" 3800,-
2.Realizacja czeku gotówkowego 6500,-
3. Wpływ należności od odbiorcy 6000,-
4. WB- przelew zobowiązań dla dostawcy 3500,-
5.WB- prowizja za przelew 10,-

SALDO POCZĄTKOWE
"Kasa" 5000,-
"Rachunek bierzący" 20 000,-
"Rozrachunki z odbiorcami" 6000,-
"Rozrachunki z dostawcami" 3400,-

1

Odpowiedzi

2010-01-09T21:11:33+01:00
Operacja 1:
Kasa - Kredyt, Rachunek bieżący - Debet

Operacja 2:
Kasa - debet, Rachunek bieżący - Kredyt

Operacja 3
Rachunek bieżący - debet, Rozrachunki z odbiorcami - kredyt

Operacja 4:
Rozrachunki z dostawcami - kredyt, Rachunek bieżący - debet

Operacja 5:
Rachunek bieżący - kredyt, Inne koszty operacyjne - debet

Otwórz konta:
Kasa - debet
Rozliczenia z odbiorcami -debet
Tachunek bieżący - debet
Rozrachunki z dostawcami - Kredyt

Debet - Kredyt
Winien - Ma
1 5 1