1.
Ile gramów kwasu siarkowego znajduję się w 0,5 dm3 roztworu o stężeniu 59,7%. Gęstość roztworu wynosi 1,5 g/cm3

2.
Do 200cm3 roztworu o stężeniu 15 % i gęstości 1,2g/cm3 dolano 60cm3 wody. Obli stężenie procentowe roztworu. Gęstość wody 1 g/cm3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T21:35:51+01:00
1. 5 dm3 = 500 cm3
d = m\v
m = d*v
m = 500cm3 * 1,5g\cm3
m = 750g (masa roztworu)

Cp = ms\mr*100%
ms = mr*Cp\100%
ms = 750g * 59,7%\100%
ms = 447,75g

Odp: W tym roztworze znajduje się 447,75g roztworu kwasu siarkowego.

2. d = m\v
m = d*v
mr = 200cm3 * 1,2g\cm3
mr = 240g (masa roztworu przed dodaniem wody)

ms = mr*Cp\100%
ms = 240g*15%\100%
ms = 36g (masa substancji)

mr = ms + m wody
m wody = 240g - 36g
m wody = 204g (masa wody przed dolaniem)

m wody = d*v
m wody = 60cm3*1g\cm3
m wody = 60g

204g + 60g = 264g (obecna masa wody)

264g + 36g = 300g (obecna masa roztworu)

Cp = ms\mr*100%
Cp = 36g\300g*100%
Cp = 12%

Odp: Stężenie procentowe roztworu po dolaniu wody wynosi 12%.