1:Z podanego wzoru wyznacz wskazaną wielkość.


a) t=1 + 1 -u ; v
v u+1 2v

1-b pierwiatek z 2
b)s=5(do potęgi drugiej)b-3* 2a ; b
PS.tam ma byc kreska ułamkowa.

2:Rozwiąż równanie
a)2xdo potęgi drugiej -7=0
b)x(5-2x)=0
c) (x-3)(2x+1)=0
d)x-3xdo drugiej=0
e)xdo drugiej-2x+1=0
f) (3x-1)do drugiej=0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T11:44:11+01:00
Zad.2
a) (2x)²-7=0
4x²=7
x²=7:4
x=√7:4
x=√7:2 (tylko napisz sobie to z kreską ułamkową)

b) x(5-2x)=0
x= 0 i 5-2x=0
x=0 i -2x=-5
x=0 i x=10

c) (x-3)(2x+1)=0
x-3=0 i 2x-1=0
x=3 i 2x=1
x=3 i x=1:2

d) x-3x² = 0
x=0 i -3x²=0
x=0 i x=0

e) x²-2x+1=0
a=1
b=-2
c=1
Δ=(-2)²-4*1*1
Δ=4-4
Δ=0 a więc jest tylko 1 rozwiązanie

x = b:2a
x = -2:2*1
x = -1

f) (3x-1)²=0
(3x)²-2*3x*(-1)+1²=0
9x²+6x+1=0
a=9
b=6
c=1
Δ=6²-4*9*1
Δ=36-36
Δ=0
x= b:2a
x=6:2*9
x=6:18
x=1:3