Mam prośbe żeby ktoś mi odpowiedział na trzy pytania z historii
1.Wytłumacz jak rozwiązano kwestię chłopską.Kiedy wprowadzono zmiany w poszczególnych zaborach?
2.Oceń jakie były skutki reform uwłaszczeniowych w Prusach
3.Przedstaw różnice między poglądami klasyków i romantyków
Prosił bym o szybkie rozwiązanie zadnia

1

Odpowiedzi

2009-04-06T15:11:26+02:00
1.Rozwiązanie kwestii chłopskiej:zniesienie poddaństwa włościan, zniesienie pańszczyzny;formy renty feudalnej polegającej na przymusowej pracy chłopów na rzecz pana wykonywanej w zamian za użytkowanie ziemi, zniesienie oczynszowania tj. formy renty feudalnej polegającej na tym, że włościanie musieli składać właścicielom ziemi opłatę pieniężną lub daninę w naturze w zamian za użytkowanie ziemi oraz uwłaszczenia chłopów (nadania im uprawianej ziemi na własność).Ostatnie ćwierćwiecze XIX w.
2.Skutki były następujące:nadanie chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemi pańskiej.
3.Klasycy zarzucali romantykom:niepoprawność poetycką,zabobonność i nieuctwo,brak dobrego smaku.
Romantycy natomiast twierdzili:- prostota i uczucie powinny być istotą poezji;
- zwłaszcza ludowa kultura jest wspaniałym i prawdziwym źródłem literatury, daje klucz do poznania prawdy o narodzie;
- poezja nie musi podążać utartym szlakiem klasycznym, ma prawo stać się wyrazem uczuć i teatrem wyobraźni, ma być oryginalna;
- "czucie" ważniejsze jest od "gustu", bo tkwi w sercu człowieka, podczas gdy gust zależy od wykształcenia;
- miłość ojczyzny i poszukiwanie jej we własnej historii jest obowiązkiem twórców młodego pokolenia (zwłaszcza w sytuacji, w jakiej Polska aktualnie się znajdowała).
2 5 2