Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T13:30:48+01:00
Po polsku :

zalety internetu :
- możemy ściągać muzykę, filmy
- możemy kupować różne przedmioty naprzykład na Allegro,.pl
-możemy czytać wiadomości z całego świata
-mozemy nawiązywać nowe znajomości
- możemy kontaktować się przez skypa z rodziną mieszkająca za granicą
-możemy spisywać prace domowe z różnych stron


po angielsku :

advantages of the Internet:
- You can download music, videos
- You can buy various items for example on Allegro,. Com
-you can read news from around the world
-we can make new acquaintances
- You can contact by skype with family living abroad
-We can write down homework with the various parties

po polsku :

wady internetu :

-ściąganie prac domowych
-nawiązywanie kontaktów z dorosłymi osobami
-dodawanie zdjęć do różnych portali
-oglądanie różnych filmów erotycznych

po angielsku :

disadvantages of the Internet:
-download housework
-establishment of contacts with adult persons
-add images to different portals
-watching erotic films of different
2 3 2