Odpowiedzi

2010-01-09T12:34:46+01:00
Jeżeli przekątna ma 6 cm a kąt między przekątną a dłuższym bokiem prostokąta wyn. 60⁰ to należy zauważyc że jest to połowa trójka równobocznego i można obliczyć dłuższy bok ze wzoru:
½a ( a jest to długość przekątnej) a krótszy a√3 /2
dłuższy bok: ½a= ½*6 cm = 3cm
krótszy: a√3 /2 = 3√3 cm

pole: krótszy bok * dłuższy bok= 3 cm*3√3 cm = 9√3 cm²
obwód: 2* kr. bok + 2* dł. bok=2* 3√3 cm+ 2*3cm = 6√3cm + 6 cm=
6(√3+1) cm
2010-01-09T12:35:07+01:00
Przekatna dzieli prostokąt na trojkaty. jeden ket jest podany - 60 stopni dfugi to kat prosty 90 stopni,
a trzeci to od 180 - (90+60)=30 stopni
AB i CD to dluzsze boki
AB= 6√3/2
AB= 3√3

DAi BC to dwa krotsze boki
DA=¹₂ BD
DA=3
Ob= 2×3+2x3√3= 6 +6√3cm

P=3x3√3
P=9√3cm²