Odpowiedzi

2010-01-09T12:18:59+01:00
V=1litr=1000cm3
d-1,3g/cm3
Cp=50%
Z gęstości obliczyć masę roztworu:
d=mr/V
mr=d*V
mr=1,3*1000=1300g
ze wzoru Cp=ms/mr*100% obliczyć masę substancji <czystego kwasu>:
ms=mr*Cp/100%
ms=1300*0,5=650g

nowa masa roztowu: 1300+500=1800
nowe stężenie: Cp= 650/1800*100%=36,11%

PS zadanie merytorycznie błędne: zawsze wlewa się kwas do wody a nie wodę do kwasu!