Odpowiedzi

2010-01-09T13:07:11+01:00
Otrzymać reakcją zobojętnienia siarczek glinu oraz azotan (V) wapnia, siarczek glinu oraz azotan (V) wapnia też metodą o przykładzie (kwas + metal -----> sól + wodór)

∞ kwas + zasada → sól + woda to jest reakcja zobojętniania :)
1) siarczek glinu - Al₂S₃
3H₂S + 2Al(OH)₃ → Al₂S₃ + 6H₂O
6H⁺ + 3S²⁻ + 2Al³⁺ + 6OH⁻ → 2Al³⁺ + 3S²⁻ + 6H₂O [poskreślaj te same]
6H⁺ + 6OH⁻ → 6H₂O

2) azotan (V) wapnia - Ca(NO₃)₂
2HNO₃ + Ca(OH)₂ → Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
2H⁺ + 2NO₃⁻ + Ca²⁺ + 2OH⁻ → Ca²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O [poskreślaj te same]
2H⁺ + 2OH⁻ → 2H₂O∞ metal + kwas → sól + wodór to jest reakcja wypierania wodoru :>

1) siarczek glinu - Al₂S₃
2Al + 3H₂S → Al₂S₃ + 3H₂
2Al + 6H⁺ + 3S²⁻ → 2Al³⁺ + 3S²⁻ + 3H₂ [poskreślaj te same]
2Al + 6H⁺ → 2Al³⁺ + 3H²

2) azotan (V) wapnia - Ca(NO₃)₂
Ca + 2HNO₃ → Ca(NO₃)₂ + H₂
Ca + 2H⁺ + 2NO₃⁻ → Ca²⁺ + 2NO₃⁻ + H₂ [poskreślaj te same]
Ca + 2H⁺ → Ca²⁺ + H₂
2 5 2