The biggest animal on Earth is the blue whale. It lives in every ocean of the world. It is 33 metres long and is larger and heavier than the largest dinosaur. It usually stays under water from 10 to 15 minutes and then comes up for air. When a blue whale breathes, it makes a loud noise. It is louder than a jet plane. It blows water from 12 to 15 metres into the air above the sea. It lives for about 30 years. Unfortunately, there aren't many blue whales in the world today. These beautiful animals are on danger.

Prosiłbym o przetłumaczenie tekstu na JĘZYK POLSKI...
Z góry Dziękuje... :D

2

Odpowiedzi

2010-01-09T12:19:20+01:00
Największym zwierzęciem na Ziemi jest płetwal błękitny. Żyje w każdym oceanie na świecie. Ma 33 metry długości i jest dłuższy i cięższy niż największy dinozaur. Najczęściej zostaje pod wodą od 10 do 15 minut, wtedy wynurza się aby zaczerpnąć powietrze. Kiedy płetwal błękitny oddycha, wydaje głośny hałas. Jest głośniejszy od samolotu odrzutowego. Podmuchuje wodę od 12 do 15 metrów w powietrze nad morzem. Żyje około 30 lat. Niestety, obecnie na świecie nie ma wiele płetwalów błękitnych. Te pieknę zwierzęta są w niebezpieczeństwie.

przynajmniej ja to tak zrozumiałam;P
i przetłumaczyłam sama ;)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T12:23:51+01:00
Płetwal błękitny jest największym zwierzęciem na Ziemi. Żyje we wszystkich oceanach świata. Ma 33m długości, jest większy i cięższy niż największy dinozaur. Zazwyczaj jest pod wodą od 10 do 15 min, a potem skacze w powietrze. Oddech płetwala robi wielki hałas. Jest on głośniejszy niż odrzutowiec. Wyrzuca wodę na 12 do 15 m w powietrze. Żyje około 30 lat. Niestety, nie ma wielu płetwali błekitnych na świecie. Te piękne zwierzęta są narażone na niebezpieczeństwo.
1 5 1