Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T13:18:24+01:00
Zróżnicowanie roślinności w geosystemie kuli ziemskiej zależy od czynników klimatycznych, wodnych, glebowych i antropogenicznych. Najważniejszą rolę odgrywają czynniki klimatyczne, związane z nierównomiernym nagrzewaniem różnych miejsc kuli ziemskiej przez Słońce. Efektem tego zróżnicowania jest występowanie strefowości roślinnej, nawiązującej w znacznej mierze do strefowości klimatycznej. W obrębie każdej strefy występują charakterystyczne dla niej formacje roślinne. Rozmieszczenie stref na kuli ziemskiej modyfikowane jest przez różne czynniki, m.in. występowanie pasm górskich, wzniesienie nad poziom morza, układ mórz i oceanów, rodzaje cyrkulacji barycznych – stąd występowanie stref cechuje się miejscami pewną nieregularnością.

tu jest link do tej strony:
http://sciaga.onet.pl/12581,61,175,139,1,22530,sciaga.html
zwróć uwagę głównie na tabelkę.
1 5 1