Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T12:09:14+01:00
GĘSTOŚĆ
To stosunek masy ciała do zajmowanej przez nie objętości w określonej temperaturze. Gęstość masy charakteryzuje upakowanie materii w danym ciele.

Gęstość masy powiązana jest z ciężarem właściwym ciała γ zależnością: γ = g·ρ, gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim. Przyrządami służącymi do wyznaczania gęstości masy cieczy są piknometry.

Spośród różnych ciał woda jest substancją o najbardziej charakterystycznej gęstości. Jej wartość to prawie dokładnie 1000 kg/m3. Dlatego też w starej jednostce woda miała bardzo łatwą do zapamiętania gęstość: 1 g/cm3. Ta dokładność gęstości wody nie jest przypadkowa - pierwotnie ten właśnie związek był podstawą do ustalenia wzorca kilograma.
2010-01-09T12:09:36+01:00
Gęstość, gęstość masy, masa właściwa, ρ, d, stosunek masy ciała do zajmowanej przez nie objętości w określonej temperaturze. Gęstość masy charakteryzuje sie upakowanie materii w danym ciele.