Odpowiedzi

2010-01-09T12:54:35+01:00
Y- Ty
R- recepcjonistka

R: Good Morning. Hotel Lapanone. May I help You?
Y: Yes, please. I would like to book a room.
R: And when for?
Y: I thonk about January the 11th.
R: How long would You like to stay?
Y: 5 nights.
R: What kind of room would You like?
Y: I didn't thonk about it. Wait... room with one bathroom and one bad.
R: Maybe You've got some special wishes?
Y: mmmm... no.
R: All right I just check what we have available.
Y: Ok.
R: Oh, we've got a room ideal for You. It's on second floor, first room at right. Number 221.
Y: That's great, but how much costs one night?
R: With breakfast, dinner and supper?
Y: Yes.
R: It's one ninty euro for night.
Y: That's fine.
R: So, who's the booking for?
Y: For me, please. Ms [twoje nazwisko], that's [literujesz swoje naziwsko].
R: Ok. So it will be: one room with one bad and batroom for 5 nights from 11th for 16th January. Is that correct?
Y: Yes it is.
R: So thank You for choosing Hotel Lapanone and have a nice day. Goodbye.
Y: Thank You and goodbye.

tłumaczenie:
R: Dzień dobry. Hotel Lapanone. W czym mogę pomóc?
Y: Chciałabym zabukować pokój.
R: Na kiedy?
Y: Myślałam o 11 stycznia.
R: Na jak długo chciałaby pani zostać?
Y: 5 nocy.
R: Jaki rodzaj pokoju chciałaby pani?
Y: Nie myślałam o tym. Chwilka... pokój z jedną łazienką i jednym łóżkiem.
R: Może ma pani jakieś specjalne życzenia?
Y: mmmm... nie.
R: Dobrze, sprawdzę tylko co mamy dostępne.
Y: Ok.
R: Oh, mamy pokój idealny dla pani. Jest on na drugim piętrze, pierwszy pokój na prawo. Numer 221.
Y: To świetnie, ile kosztuje jedna noc?
R: Ze śniadaniem, obiadem i kolacją?
Y: Tak.
R: To jest 90 euro za noc.
Y: W porządku.
R: Więc na kogo zabukować pokój?
Y: Na mnie proszę. Pani [twoje nazwisko], to jest [literujesz swoje naziwsko].
R: Ok. Więc to będzie: jeden pokój z jednym łóżkiem i łazienką na 5 nocy od 11 do 16 stycznia. Czy tak?
Y: Tak.
R: Dziękuję za wybranie Hotelu Lapanone, życzę miłego dnia. Do widzenia.
Y: Dziękuję i do widzenia.
8 4 8