Bardzo prosiłabym o napisanie referatu o Napoleonie I Bonaparte. Praca nie może być z internetu! musi zawierać najważniejsze informacje z życia Napoleona, kiedy się urodził, zmarł, o jego kodeksie, jak wstąpił na tron itp. praca musi być na 3-5 str A4.

z góry dziękuję za pomoc ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:45:44+01:00
NAPOLEON I (1769-1821)
Cesarz Francuzów, urodził się w 15 sierpnia 1769 na Korsyce, jeden z największych wodzów, stoczył ok. 60 bitew. Od 1793
w armii francuskiej. W marcu 1794 za zdobycie opanowanego przez Anglików Tulonu otrzymał tytuł generała brygady. Ożenił się w 1795 z Józefiną de Beauharnais. Od marca 1796 naczelny dowódca armii francuskiej we Włoszech po pokonaniu Austriaków pod Arcole (15-17 XI 1796) i Rivoli (15 I 1979). Podpisał traktat pokojowy w Campo Formio w 1797. 1798-1799 prowadził kampanię w Egipcie, w 1799 dokonał zamachu przejmując władzę we Francji, na mocy konstytucji został pierwszym konsulem, po zwycięstwie pod Marengo (4 VI 1800). Zakończył wojnę z II koalicją traktatami w Luneville (II 1801) i Amiens (25 III 1802).
W 1801 podpisał konkordat z papieżem Piusem VI. Napoleon wydał w 1804 Kodeks Cywilny Napoleona, który utrwalał zdobycze Wielkiej Rewolucji Francuskiej, znosił podziały i przywileje stanowe, zapewniał równość wobec prawa, wolność osobistą, nienaruszalność własności prywatnej. W zakresie prawa małżeństwa wprowadził świecki charakter małżeństwa.
2 XII 1804 koronował się na cesarza Francuzów,a 10 V 1805 na króla Włoch. Po pokonaniu wojsk austriacko-rosyjskich pod Austerlitz (2 XII 1805) zakończył wojnę z III koalicją pokojem w Presburgu. 21 XI 1806 ogłosił blokadę kontynentalną , z kolei wojnę z IV koalicją zakończył pokojem w Tylży (1807). W 1808-1814 prowadził wojnę z Hiszpanią, a w 1809 pokonał Austriaków pod Wagram i zawarł pokój w Schönbrunn. W 1810 po rozwodzie z Józefiną poślubił Marię Ludwikę. 24 VI 1812 rozpoczął kampanię przeciwko Rosji, która zakończyła się klęską i utratą Wielkiej Armii. W 1813 przegrał kampanię niemiecką po klęsce pod Lipskiem (16-19 X 1813). Po tych wydarzeniach 6 IV 1814 abdykował, zachowując tytuł cesarza - otrzymał wyspę Elbę. W 1815 próba powrotu do władzy tzw. Sto dni Napoleona. Są to rządy po powrocie z Elby. 1 III 1815 wylądował we Francji, po niespełna 3 tygodniach dotarł do Paryża. Mocarstwa odrzuciły jego deklarację rządów konstytucyjnych i pokojowych - ogłaszając go wyjętym spod prawa. W czerwcu 1815 obawiają się połączenia armii rosyjskiej z pruską i angielską uderzył na Belgię. 16 VI zwyciężył pod Ligny. Następnie zaatakował wojska angielskie pod Waterloo. Przybycie w trakcie bitwy wojsk pruskich spowodowało całkowitą klęskę Napoleona I. 2 VI 1815 parlament zmusił go do abdykacji na rzecz syna. Jako jeniec brytyjski został internowany na Wyspę św. Heleny, gdzie zmarł 5 maja 1821.