1.Kulkę stalową o masie 10g puszczono swobodnie w wysokości 50m . Zakładając brak oporów powietrza , wyznacz wartość prędkości kulki po 1,2,3 sekundach od początku ruchu Jaką drogę przebędzie kulka w pierwszej i drugiej sekundzie ruchu ??Dlaczego w powietrzu kulka osiaągnie mniejszą prędkość ?? Przyjmij
g =10m/s2

2.Dwa garnki ,aluminiowy i miedziany ,mają taką samą mesę . W jednakowym czasie dostarczono im taką samą ilość energi cieplnej .Temperatura miedzianego garnka wzrosła o 40'C .O ile wzrosła temperatura aluminiowego przy założeniu braku strat ciepła ?? Ciepło właściwe miedzi równa się 385 J/kg x K , ciepło właściwe aluminium równa się 900 J/ kg x K.

1

Odpowiedzi

2010-01-09T12:32:18+01:00
Zadanie 1 .
Dane :
m = 10 kg
h = 50 m
t = 1,2,3 s
g = 10 m / s²

Szukane :
V = ?

Rozwiązanie :
V = g*t
V = 10m/s² * 1 s
V = 10 m /s

V = 10 m/s * 2s

Osiagnie mniejszą prędkość , bo nie działa na nią siła oporu

Zadanie 2 .
Cu = miedz, 2. aluminium = Al
m1 = m2 = m
delta T1 = 40 C = 40 K
delta T2 = ?
c1 = 385 J/kg* K
c2 = 900 J/kg*K

korzystam z zasady bilansu cieplnego:
Q1 = Q2

m *c1 *delta T1 = m *c2 *delta T2 ; dzielę obustronnie prze m

c1 *delta T1 = c2 *delta T2
delta T2 = c1 * delta T1/c2

delta T2 = 385 J/kg*K * 40 K/900 J/kg*K

delta T2 = 17,1 K
3 3 3