Odpowiedzi

2010-01-09T13:42:43+01:00

a)zwierzchnia władza i do kogo należy
b)władz ustawodawcza
c)władza wykonawcza
d)swobody obywatelskie
e)Państwo
Konstytucja marcowa
a) Zwierzchnia władza należy do narodu
b)należała w Rzeczpospolitej do dwuizbowego parlamentu, który tworzył senat jako izbę wyższą oraz sejm izbą niższą
c)należała w Rzeczpospolitej do prezydenta oraz Rady Ministrów, czyli rząd
d)Wszyscy obywatele rzeczpospolitej byli równi wobec prawa udział w życiu politycznym
e)demokratyczne
Konstytucja kwietniowa
a)Zwierzchnia władza należy do państwa
b)słaba władza ustawodawcza należała do prezydenta czyniąc go
odpowiedzialnym jedynie" wobec Boga i historii"
c)silna władza wykonawcza kosztem ustawodawczej należała do prezydenta
d)Wolność obywatelska podporządkowana na "dobro powszechnemu"
e)autorytarne