Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T17:09:38+01:00
Korzyścią jest to, że kraj wysoko rozwinięty charakteryzuje wysoki udział przemysłów wysokiej techniki, a słabą stroną jestniski poziom przemysłu spożywczego i lekkiego w ogólnej produkcji przemysłowej.
Korzyściami mogą być:
-gałaż przemysłu:
-paliwo
-metalurgiczność
-elektromaszynowośc
-chemika
-spożywczość
-baza energetyczna
-transport
Słabymi stronami są rynki zbytu, ponieważ są oznaczone niższymi kosztami produkcji.