Zad.1 Od czsowników mówić i czytać utwórz rzeczowniki pochodne oznaczające czynność, jej wykonawcę i miejsce.
wykonawca czynności-..............................
miejsce wykonywania czynności-..................
wykonywana czynność-..............................

Zad.2 Do podanych rzeczowników pochodnych dopisz czasowniki podstawowe.
podziw-........ mazak-..........
milczek-....... opanowanie-....
widz-........... zastosowanie-..
krzykacz-...... pisarz-...........

Zad.3 Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki.
anioł-.......... cywilizacja-...........
duch-........... kultura-...............
źródło-......... paradoks-.............

Zad.4 Od podanych przymiotnikówa utwórz rzeczowniki.
skromny-.......... stary-..........
dobry-.............. wysoki-........
zły-................. wielki-.........

2

Odpowiedzi

2010-01-09T12:49:00+01:00
Zad1
Mówca,czytelnik
mównia, czytelnia
mówienie, czytane
37 4 37
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T12:55:02+01:00
Zad.1 Od czsowników mówić i czytać utwórz rzeczowniki pochodne oznaczające czynność, jej wykonawcę i miejsce.
wykonawca czynności- czytelinik, mówiący
miejsce wykonywania czynności- biblioteka, mównica
wykonywana czynność- czytanie, mówienie

Zad.2 Do podanych rzeczowników pochodnych dopisz czasowniki podstawowe.
podziw-dziwić się mazak-mazakać sie
milczek-milczeć opanowanie-panować
widz-widzi zastosowanie-stosować
krzykacz-krzyczy pisarz-pisać

Zad.3 Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki.
anioł-anielski cywilizacja-cywilizowany
duch- duchowy kultura- kulturalny
źródło- źródłowy paradoks- paradoskalny

Zad.4 Od podanych przymiotnikówa utwórz rzeczowniki.
skromny- skromny stary- starzec
dobry- niedobry wysoki- wysoki
zły-zły wielki- duży

32 2 32