Odpowiedzi

2010-01-09T13:14:52+01:00
1. Spacje należy wstawiać po znakach interpunkcyjnych.
2. Kursor służy do zmieniania swojego wyglądu ale zależy to od rodzaju operacji możliwej do wykonania.
  • Roob
  • Początkujący
2010-01-09T13:15:14+01:00
1. Należy wstawiać po każdym znaku interpunkcyjnym !
2. Kursory służą do zaznaczenia ważnego tekstu.
2 5 2
2010-01-09T14:28:09+01:00
1. Spację stawiamy po znaku interpunkcujnym. (Zwykła spację a nie białą.)

2.Mamy dwa kursory: tekstu i myszy.Kursorem tekstowym piszemy oraz zaznaczamy tekst. Ponadto w miejsce ustawienia kursora tekstowego wstawiamy tabelki, wykresy, rysunki oraz wklejamy to, co wcześniej
skopiowaliśmy lub wycięliśmy do pamięci. Kursor tekstowy możemy przestawiać za pomocą myszy lub klawiszy: strzałek, home, end, page up, page down.
Kursorem myszy przestawiamy kursor tekstowy oraz wybieramy przyciski z pasków narzędziowych, menu i polecenia z tych menu.