Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) Kąt α jest kątem odpowiadającym do kąta 128°. Kąty odpowiadające mają równe miary.
α=128°

b) Do kąta 38° przylega kąt o mierze 180° - 38° = 142°
Uzyskany kąt jest odpowiadający do kąta α. Stąd:
α = 142°

c) Kąt α i 78° są kątami naprzemianległymi, które mają równe miary.
Stąd:
α = 78°

d) Kąt α i 55° są kątami naprzemianległymi, które mają równe miary.
Stąd:
α = 55°

e) Do kąta 45° przylega kąt o mierze 180° - 45° = 135°
Uzyskany kąt jest odpowiadający do kąta α. Stąd:
α = 135°

f) Do kąta 130° przylega kąt o mierze 180° - 130° = 50°
Uzyskany kąt jest odpowiadający do kąta α. Stąd:
α = 50°
89 4 89