Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T13:04:04+01:00
Morza i oceany odgrywaja ogromna rolę w zyciu człowieka a szczególnie w rozwoju państw i maist.

Morza i oceany są źródłem żywności - ryby, skorupiaki, mięczaki i inne zwierzęta morskie dostarczają ok. 15% białka zwierzęcego spożywanego przez ludzi; regionalnie (głównie w Azji) odsetek ten jest znacznie większy. W światowej produkcji żywności szybko rośnie udział organizmów morskich pochodzących z hodowli w strefie brzegowej. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia l Rolnictwa (FAO) dzieli oceany na sektory. Kilka z nich dostarcza większości światowych połowów ryb (ryć. 3.22). Są to: północno-zachodnia część Oceanu Spokojnego (ok. 1/4 światowych połowów), południowo--wschodnia część Oceanu Spokojnego, północno-wschodnia część Oceanu Atlantyckiego i zachodnia część środkowego Oceanu Spokojnego (po 10-15% światowych połowów). W każdym z sektorów większość ryb pozyskuje się na obszarach najbogatszych łowisk, co jeszcze bardziej podkreśla dysproporcje w rozmieszczeniu zasobów organizmów morskich. Najbardziej produktywne ekosystemy morskie - rafy koralowe i lasy namorzynowe - nie tylko są środowiskiem życia ogromnej liczby gatunków zwierząt morskich, lecz także chronią sąsiadujący z nimi brzeg przed naporem fal morskich.

Z wielu organizmów morskich wyodrębniane są substancje używane w produkcji cennych leków - tak np. badania krwi manatów mogą pomóc znaleźć lekarstwo na hemofilię. Ponadto składniki organizmów morskich (np. wodorostów) wykorzystywane są do wytwarzania róznych produktów, takich jak kosmetyki, farby, detergenty.

Mianowicie marikultura to hodowla organizmów morskich (ryb, mięczaków, stawonogów, glonów i in.) w celach konsumpcyjnych i gospodarczych. Jest ona formą akwakultury. Warto sprawdzic co to jest akwakultura, bo ona ma równiez duze znaczenie w biologicznym wykorzystaniu mórz i oceanów.
8 3 8
2010-01-09T13:05:19+01:00
Morza i oceany odgrywają ogromna rolę w życiu człowieka a szczególnie w rozwoju państw i maiast.
Morza i oceany są źródłem żywności - ryby, skorupiaki, mięczaki i inne zwierzęta morskie dostarczają ok. 15% białka zwierzęcego spożywanego przez ludzi; regionalnie (głównie w Azji) odsetek ten jest znacznie większy. W światowej produkcji żywności szybko rośnie udział organizmów morskich pochodzących z hodowli w strefie brzegowej.

Pozdrawiam ; )
6 4 6