Wstaw znak"x" obok zdań prawdziwych:
1. Najważniejszym ośrodkiem w II tysiącleciu p.n.e. na Peloponezie były Mykeny.
2. Cywilizacja grecka zaczęła się rozwijać w dolinie wielkich rzek.
3. Zakładane przez Hellenów miasta-państwa nazywano agorami.
4. Ukształtowanie linii brzegowej Grecji sprzyjało żegludze.
5. Przyczyną kolonizacji był narastający głód wśród Greków.
6. Pod koniec III tysiąclecia p.n.e. kultura minojska rozwinęła na Krecie.

1

Odpowiedzi

2010-01-09T13:14:20+01:00
1. Najważniejszym ośrodkiem w II tysiącleciu p.n.e. na Peloponezie były Mykeny.x
2. Cywilizacja grecka zaczęła się rozwijać w dolinie wielkich rzek.
3. Zakładane przez Hellenów miasta-państwa nazywano agorami.
4. Ukształtowanie linii brzegowej Grecji sprzyjało żegludze.x
5. Przyczyną kolonizacji był narastający głód wśród Greków.
6. Pod koniec III tysiąclecia p.n.e. kultura minojska rozwinęła na Krecie.x
30 3 30