Na lekcji chemii nauczycielka wykonała doświadczenie reakcji zobojętniania . Do probówki z roztworem zasady sodowej dodała kilka kropel fenoloftaleiny a następnie wpuszczała kroplami roztwór kwasu chlorowodorowego . Napisz co można zaobserwować podczas wykonywania tego doświadczenia . Zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej równianie reakcji zachodzącej w doświadczeniu . Podaj nazwy powstałych w wyniku reakcji produktów . Z góry dziękuję .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:49:12+01:00
Obsewacje : po dodaniu fenoloftaleiny do roztworu NaOH pojawi sie malinowe zabarwienie. Po dodaniu HCl nastąpi odbarwienie roztworu.
NaOH + HCl-----> NaCl +H₂O
Na+ + OH- + H+ + Cl- --------> Na+ + Cl- + H₂O
OH- + H+ -----> H₂O
Nazwy produktów: chlorek sodu i woda
1 5 1