W zamian za pewną przysługę bogaty Jurek pozwolił wybrać swemu pracownikowi pomiędzy 1kg złota, a ilością złota jaką można otrzymać z 2kg chlorku złota. Co powinien wybrać ten człowiek chcąc otrzymać możliwie jak najwięcej złota?

1

Odpowiedzi

2010-01-09T15:15:53+01:00
Z układu okresowego odczytujesz masę molową AuCl3.

196,9g/mol + 3*35,4g/mol= 303,1 g/mol

303,1 g/mol jest to masa 1 mola AuCl3 w czym jest 196,9g czystego złota.
Teraz układam proporcję:

303,1 g AuCl3 - 196,9 g Au
2000 g AuCl3 - x

x= (2000*196,9)/303,1 = 1299,2 g Au

Czyli z 2 kg AuCl3 jest w przybliżeniu 1,3 kg czystego złota, a z tego wynika, ze lepiej wziąć chlorek złota.