Starasz się o pracę w Anglii w czasie wakacji na podstawie ogłoszenia w gazecie. Napisz list-podanie o pracę do potencjalnego pracodawcy.

- Określ o jaką pracę się ubiegasz i skąd o niej wiesz.
- Opisz swoje doświadczenie i sukcesy w pracy podobnego typu.
- Podaj przynajmniej dwie cechy, które sprawiają, że dobrze nadajesz się do tej pracy.
- Określ swoją znajomość angielskiego i podkreśl umiejętność praktycznego posługiwania się tym jeżykiem.

[Nie umieszczaj żadnych adresów, podpisz się jako XYZ, 120-150 słów]

1

Odpowiedzi

2010-01-09T14:33:57+01:00
Dear Sir or Madam

I am writing to apply for the post of shop assisatnt at supermarket, which was advertised in local newspaper.

I have considerable experience in this type of job. I used to help out my parents in their shop, when I was teenager. Last summer, I worked for a month in one of the biggest supermarket in Poland. My responsibilities there included cleaned shop, stacked shelves and served customers. I can work on cash machine too.

I consider myself to be reliable and hard-working . I always carry out my duties. I get on well with customers, because I am very nice person. I speak English well enough to communicate with people. Last summer I helped my uncle in shop in England.

I would be very grateful for oppournity to meeting with you and discuss about my application. I am available all the time. If my application is successful, I would be available to start work on 1 July.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

XYZ.
3 3 3