Mam na chemię na ocenę ważną pracę. Rozwiązywać jak umiesz! Nie umiesz nie rozwiązuj! Nie spamuj, bo pójdzie do admina!
-------------------------------------------------------------------------------
Fotosynteza jest to proces wykonywany przez rośliny, polegający na pobieraniu dwutlenku węgla z powietrza i wydalaniu tlenu potrzebnego do życia. Do fotosyntezy potrzebne są:
- energia słoneczna,
- chlorofil zawarty w komórkach roślinnych.

Co jeszcze potrzebne do fotosyntezy. Znaczenie fotosyntezy, to co napisałam czy jest ok. Następna rzecz:
-----------------------------------------------------------------------------
Definicja efektu cieplarnianego, przyczyny, skutki ok. 5 [np. nadmierne stężenie Co2] I kolejne:
-----------------------------------------------------------------------------
Zastosowanie Co2 może być z 2 przykłady tego nie korzystnego dla nas!
------------------------------------------------------------------------------Daje najlepszą ! Do dziś!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T15:12:35+01:00
- dwutlenek węgla
- woda
- substancje nieorganiczne

Fotosynteza jest pożytecznym procesem, gdyż w czasie tego procesu:
- wytwarzane są związki organiczne, służące jako pokarm dla wszystkich organizmów żywych,
- wytwarzany jest tlen, służący do oddychania ludziom i zwierzętom,
- zachodzi wtedy zmiana energii świetlnej w chemiczną -oczyszczane jest powietrze z dwutlenku węgla.

efekt cieplarniany - tzw. efekt szklarniowy, polegający na ociepleniu klimatu spowodowanego zmianą bilansu promieniowania powierzchni Ziemi, a w następstwie kumulowania w atmosferze gazów szklarniowych.

przyczyny:
- pożary na szeroką skalę np. wypalanie lasów tropikalnych; a także wycinanie z nich drzew
- nadmierna emisja gazów cieplarnianych do atmosfery np. dwutlenek węgla, ozon, freon, metan
- spalanie paliw kopalnych
- górnictwo
- wybuchy wulkanów
- działalność gospodarcza człowieka - fabryki, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe - powodujące zwiększoną produkcję i emisję tlenków azotu i siarki
- awarie rafinerii naftowych - emisja węglowodorów

skutki:
- globalne ocieplenie klimatu
- topnienie lodowców
- przesunięcie stref w kierunku bieguna
- wymieranie gatunków roślin i zwierząt
- zwiększenie dziury ozonowej
- zalanie licznych terenów - zmniejszenie się powierzchni lądów