Ważne!! PROSZĘ O ROZWIĄZANIE JAK NAJSZYBCIEJ !! :)
Zad.1
O kim mowa:
a)przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej,który zawarł przymierze z J. Piłsudskim przeciwko bolszewikom
b)wprowadził Nowy ład który pozwolił przezwyciężyć kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych
c)Cesarz Abisynii który na forum Ligi Narodów zgłosił protest przeciwko włoskiej agresji
d)Pisarz który zawarł wspomnienia z wojny domowej w Hiszpanii w utworze "w hołdzie Katalonii"
e)Wprowadził republikę w Turcji w 1923r.
f)Dowodził SA, zamordowany w 1934r.
g)Stał na czele chińskich komunistów
h)Autor słów : "Jedna śmierć to tragedia, milion to statystyka"
i)Minister spraw zagranicznych, który skutecznie realizował sukcesywną rewizję traktatu wersalskiego
j)Stał na czele BBWR
k)Otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść "Chłopi"
Zad.2
Wypisz 3 bitwy wojny polsko-bolszewickiej/
Zad.3
Przedstaw sprawę Zaolzia w 20-leciu międzywojennym

1

Odpowiedzi

2010-01-10T01:46:39+01:00
1)
a)Semen Petlura
b)Franklin Roosevelt
c)Haile Selassie
d)George Orwell
e)Atatürk
f)Ernst Röhm
g)Nordom Sihanouk-tu nie jestem pewien
h)Józef Stalin
i)-----------
j) Na czele BBWR od 1993 stał Z. Religa, od 1994 J. Gwiżdż
k)Władysław Reymont
2)
a)bitwa warszawska(''cud nad wisła'')-12-25 sierpnia 1920
b)bitwa nad Niemnem-20-26 września 1920
c)bitwa białostocka-22 sierpnia 1920
3)We wrześniu 1938 r. rząd polski wystosował do Pragi ultimatum z żądaniem oddania tego terytorium Polsce. Roszczeniom polskim poparcia udzieliły Niemcy i 1 października Zaolzie znalazło się w polskich granicach.