Napisz, co znaczą poszczególne frazeologizmy:
1.dojna krowa
2.królik doświadczalny
3.lew salonowy
4.farbowany lis
5.gruba ryba
6.niebieski ptak
7.czarna owca
8.przenieść się na łono Abrahama
9. chodzić od Annasza do Kajfasza
10.umywać ręce
11.Judaszowe srebrniki
12.Hiobowa wieść
13.Salomonowy wyrok
14.Kainowe znamię

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T13:33:49+01:00
1.dojna krowa - źródło dużego i stałego dochodu
2.królik doświadczalny - człowiek na którym przeprowadza się doświadczenia
3.lew salonowy - męczyzna uwodzący kobiety
4.farbowany lis - ktoś fałszywy, nieszczery
5.gruba ryba - ktoś wpływowy, osobistość
6.niebieski ptak - człowiek nie mający konkretnego zajęcia, darmozjad
7.czarna owca - osoba przynosząca wstyd swojemu środowisku
8.przenieść się na łono Abrahama - umrzeć
9. chodzić od Annasza do Kajfasza - beskutecznie usiłować coś załatwić
10.umywać ręce - odciąć się od problemu
11.Judaszowe srebrniki - pieniądze otrzymane za zdradzenie kogoś lub czegoś
12.Hiobowa wieść - tragiczna, przerażająca wiadomość
13.Salomonowy wyrok - mądry osąd, sprawiedliwy
14.Kainowe znamię - piętno zabójcy, znamię zbrodniarza
13 4 13