1. Podaj po cztery wyrażenia algebraiczne, które będą:
a) jednomianami b) sumami algebraicznymi.

2. Mając liczby -2 i 7 oraz litery a i b, zapisz podane poniżej wyrażenia. (W zapisie wyrażenia nie muszą być wykorzystane wszystkie dane.):
a) sumę ioczynów b) iloczyn sumy i różnicy
c) iloraz różnicy przez sumę d) różnicę ilorazów
e) kwadrat sumy f) kwadrat różnicy
g) sześcian różnicy h) sześcian sumy
i) różnicę sześcianu i iloczynu j) sumę sześcianu i ilorazu
k) różnicę sześcianów l) sumę sześcianów

3. Spośród danych wtrażeń: a+b, xy, m/2, z-c, utwórz wszystkie możliwe pary, a następnie połącz je znakami działań. Nazwij nowo powstałe wyrażenia.


proszę o rozwiązanie :) i bardzo dziękuję :)

1

Odpowiedzi

2010-01-09T20:00:57+01:00
Zad 1
jednomiany:
3x, 5a, 6c, 7k
sumy algebraiczne:
3a+ 4b,
5s+ (-4c)
3b + 5a
6x+ 8y

Zad 2
(-2)*a + 7*b
(7+a)* (b-2)
(b-2)/(7+a)
(b/2)- (a/-2)