Przedstaw równania reakcji dysocjacji jonowej n/w elektronów / podaj nazwy jonów;
- kwasu bromowodorowego
- siarczanu/VI/ żelaza /III/
- kwasu siarkowego /VI/
- kwasu fosforowego/V/
- wodorotlenku baru
- chlorku chromu /III/
- azotanu/V/ magnezu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-22T20:14:41+02:00