Wypracowanie po niemiecku "Gluck und ungluck in meinem Leben" na 200słów ( nie mniej niz 190 !!!) : ( Musi być opisane ze na przykład szczęście to jak znalazłam tam 100zł na ulicy a nie szczęście to np. ze złamałam nogę grając w kosza. proszę o tłumaczenie do razu :))

1

Odpowiedzi

2010-01-10T14:14:23+01:00
W moim życiu zdarza się wiele szczęśliwych i nieszczęśliwych dni. Pewnego razu gdy szłam do szkoły znalazłam na ulicy 200 złotych, a kilka godzin później dostałam na urodziny od babci następne 200 złoty. To był jeden z moich szczęśliwych dni. Ale zdarzają się tez dni w który mam pecha. W poniedziałek po południe, wracające ze szkoły poślizgnęłam się na ślizkim chodniku i złamałam nogę. Rodzice szybko zawieźli mnie do szpitala. Okazała się że noga jest tylko skręcona. Mimo wszystko strasznie mnie bolało i do dziś odczuwam ten ból. To był jeden z dni nieszczęśliwych. Co dziennie coś mi się przydarza. Raz jest to coś dobrego, a raz coś złego. Takie jest życie i nic na to nie poradzimy.


In meinem Leben, es passiert viel glücklichen und unglücklichen Tag. Einmal, als ich zur Schule ging, fand ich mich auf der Straße 200 Gold und ein paar Stunden später bekam ich zu meinem Geburtstag von seiner Großmutter nächsten 200 Gold. Es war einer meiner glücklichen Tag. Aber es gibt auch Tage, die ich Pech haben. Am Montag, nach Mittag, der Rückkehr von der Schule schlüpfte in ślizkim Bürgersteig und brach sich ein Bein. Eltern schnell brachten sie mich ins Krankenhaus. Bewiesen, dass das Bein nur verdreht ist. Trotz aller furchtbar weh und ich fühle immer noch die Schmerzen. Es war einer der unglücklichen Tag. Jeden Tag passiert etwas für mich. Ist dies einmal etwas Gutes und etwas Schlechtes wieder. So ist das Leben und nichts kann mir nicht helfen.

Napisałabym coś jeszcze, ale nie mam pomysłu:) Jak chcesz napisz do mnie po polsku co chcesz, a ja ci to poprostu przetłumaczę :)) POZDRAWIAM :))