Odpowiedzi

2010-01-09T14:02:47+01:00
1] współrzędne wierzchołków Δ: A(x₁;y₁) B(x₂;y₂), C(x₃;y₃)
2]wyznbacz równanie okręgu:
(x-a)²+(y-b)²=k→k=r²
3]wstawiaj kolejno współrzędne PUNKTÓW a,b,c,
Z TYCH 3 RÓWNAŃ WYLICZYSZ A,B,R
4] otrzymany x₀ i y₀ to będą współrzędne środka okręgu opisanego na tym Δ
S(x₀;y₀)= współrzedne środka okręgu opisanego na Δ

(x₁-x)²+(y₁-y)²=r²
(x₂-x)²+(y₂-y)²=r²
(x₃-x)²+(y₃-y)²=r²
to jest układ 3 równań,po rozwiązaniu którego otrzymasz x i y i to będą współrzędne środka