Zad43 str60
na podstawie położenia w układzie okresowym wyminionych pierwiastków chemicznych podaj wszystkie informacje o ich atomach:
sód- .......
krzem- ........
brom- .......

zad46 str61
uporządkuj niżej wymienione pierwiastki chemiczne zgodnie ze zwiększeniem się liczby ich elektronów walencyjnych i uzupełnij tabelę.
gal, brom, wapń, potas, selen, german, arsen

Numer grupy: , , , , , , ,
Liczba elektronów walencyjnych , , , , , , ,
Symbol pierwiastka , , , , , , ,
Liczba atomowa , , , , , , ,
Liczba protonów , , , , , , ,
Liczba elektronów , , , , , , ,
Masa atomowa , , , , , , ,
zad50 str63
uzupełnij tabelę według podanego wzoru

jony liczba protonów liczba elektronów liczba powłok elektronowych
f- 9 10 2
Cl- ... .... ....
K+ .... .... ....
Mg2+ .... .... ....
S2- .... ... ...

ZAD53 STR64
napisz symbole jonów złożonych z:
a) 20protonów i 18elektronów
b) 16protonów i 18elektronów
wzór sumaryczny związku chemicznego powstałego w wyniku połączenia tych jonów to: ...........

chemia nowej ery1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T16:09:10+01:00
Sód
liczba atomowa 11
liczba elektronów 11
liczba elektronów walencyjnych 1
liczba powłok elektronowych 3
liczba protonów 11
liczba masowa 23
liczba nukleonów 23
liczba neutronów 12
numer okresu 1
numer grupy 3
konfiguracja elektronowa – K L M [2, 8, 1]

krzem
liczba atomowa 14
liczba elektronów 14
liczba elektronów walencyjnych 4
liczba powłok elektronowych 3
liczba protonów 14
liczba masowa 28
liczba nukleonów 28
liczba neutronów 14
numer okresu 3
numer grupy 14
konfiguracja elektronowa – K L M [2, 8, 4]

brom
liczba atomowa 35
liczba elektronów 35
liczba elektronów walencyjnych 7
liczba powłok elektronowych 4
liczba protonów 35
liczba masowa 80
liczba nukleonów 80
liczba neutronów 45
numer okresu 4
numer grupy 17
konfiguracja elektronowa – K L M N [2, 8, 18 ,7]


potas, wapń, gal, german, arsen, selen, brom.

Numer grupy: ,1,2, 13,14 15,16,17,
Liczba elektronów walencyjnych , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Symbol pierwiastka , k,ca , ga, ge ,as se, br,
Liczba atomowa , 19,20 31,32 , 33, 34, 35,
Liczba protonów , 19,20 31,32 , 33, 34, 35,
Liczba elektronów , 19,20 31,32 , 33, 34, 35,
Masa atomowa , 39, 40, 70, 72, 75, 79, 80,