Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:09:33+01:00
STAROŻYTNOŚĆ :

Cechy charakterystyczne :
- dążenie do uzyskania doskonałości , idealnego piękna
- przestrzeganie zasad symetrii i harmonii

Postacie literackie :
- Sokrates ; " Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek "
- Platon - " O tym , co postrzegamy zmysłami , możemy mieć tylko złudne pojęcia. Pewną wiedzę możemy osiągnąć o tym , co postrzegamy rozumem "
- Arystoteles - " Nie ma nic w umyśle , czego bym przedtem nie było w zmysłach "


Najważniejsze daty :

* Początek IV tysiąclecia p.n.e.- Początki cywilizacji Sumerów.
* Ok. 3000 lat p.n.e. - Upowszechnił się wytop rudy miedzi. Zjadnoczenie Dolnego i Górnego Egiptu.
* Ok. 2000 lat p.n.e. - Powstanie nad Eufratem miasta Babilon.
* Początek II tysiąclecia p.n.e. - Osiedlenie się Greków na Półwyspie Bałkańskim
* XVIII w. p.n.e. - Hammurabi władcą Babilonii. Kodeks Hammurabiego.
* XIII w. p.n.e. - Hebrajczycy pod wodzą Mojżesza przybyli z Egiptu do Palestyny.
* Koniec II tysiąclecia p.n.e. - Początek epoki żelaza.
* X w p.n.e. - Królestwo żydowskie Dawida i Salomona.
* VIII w. p.n.e. - Powstanie Iliady i Odyseji Homera.
* 776r. p.n.e. - Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji.
* 753r. p.n.e. - Legendarna data założenia Rzymu.
* VI w. p.n.e. - Nabuchodonozor II władcą Babilonii. Babilończycy zdobyli Jerozolimę i przesiedlili część jej mieszkańców do Babilonii - niewola babilońska.
* 539r. p.n.e. - Król perski Cyrus II zdobył Babilon. Koniec niewoli babilońskiej.
* 509r. p.n.e. - Rzym stał się republiką.
* Początek V w. p.n.e. - Bunt miast greckich w Azji Mniejszej przeciwko Persom. Zdobycie i zniszczenie Miletu przez Persów.
* 490r. p.n.e. - Bitwa pod Maratonem.
* 480r. p.n.e. - Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwa pod Termopilami i Salaminą.
* Połowa V w. p.n.e. - Prawo XII tablic w Rzymie.
* Król macedoński Filip II zwyciężył Greków pod Cheroneą.
* 334-323r. p.n.e. - Podboje Aleksandra Macedońskiego.
* 218r. p.n.e. - Początek wyprawy Hannibala na Italię.
* 216r. p.n.e. - Zwycięstwo Hannibala pod Kannami.
* 202r. p.n.e. - Bitwa pod Zamą i klęska Hannibala.
* 49r. p.n.e. - Początek wojny Cezara z Pompejuszem.
* 44r. p.n.e. - Zamordowanie Juliusza Cezara.
* 31r. p.n.e. - Bitwa pod Akcjum. Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry.
* 4r. p.n.e. - Śmierć Heroda I Wielkiego.
* 14-37r. - Panowanie w Rzymie cesarza Tyberiusza.
* 380r. - Edykt Teodozjusza Wielkiego nakazujący chrześcijanom przyjęcia wyznania katolickiego.
* 392r. - Cesarz Teodezjusz Wielki ogłosił chrześcijaństwo religią panującą i zabronił oddawania czci dawnym bogom.
* 395r. - Teodezjusz Wielki podzielił cesarstwo na dwie części.
* 476r. - Upadek cesarstwa zachodniorzymskiego. Umowny koniec starożytności.

20 4 20