Bardzo proszę o przetłumaczenie tekstu.

Obrazek przedstawia dwie statystyki na temat uzależnień wśród młodzieży. Patrząc na wykresy można stwierdzić, że tendencje zmieniały się z każdym rokiem. Pierwszy wykres przedstawia statystyki w litrach i sztukach. Na pierwszym wykresie widzimy, że ilość wypalanych sztuk papierosów przez młodzież począwszy od 1980 roku zaczęła maleć. W 1980 wynosiła - 2,086 a w 1997 - 1,678. Zmniejszyła się także ilość spożycia piwa, ze 140 litrów do 127 tak samo jak brandy z 3,09 do 2,24. Największe spożycie alkoholi i ilość palonych papierosów było w 1980 roku.Większość ludzi pije piwo, 10% wino, a co 3 osoba inne alkohole. Spożycie alkoholu przez kobiety jest różne od spożycia przez mężczyzn. Mężczyźni częściej piją piwo, a kobiety wino. Picie alkoholu wzrasta w weekendy. W przeciwieństwie do pierwszego wykresu drugi wykres przedstawia dane w procentach. Możemy stwierdzić że wyniki są optymistyczne, gdyż spożycie piwa, wina jak również spirytusu zmalało. W 1982 roku wartość spożycia piwa była jednak wyższa o mniej niż 10% niż w 1993. Inaczej niż spożycie wina, którego liczba zmniejszyła się o połowę. Najmniejszy spadek zanotował spirytus. Jest to mniej niż połowa, około 2%. Druga statystyka w przeciwieństwie do pierwszej mówi także o narkotykach. Około 18% młodzieży ma styczność z narkotykami. Najpopularniejsza jest marihuana, jedna trzecia wybiera inne narkotyki. Pierwsza statystyka przedstawia zużycie używek na mieszkańca, inaczej niż druga, pokazująca spożycie wśród młodzieży w wieku od 12-25 lat w dni robocze. W pierwszej statystyce zjawisko zostało porównane w 4 różnych latach, inaczej niż w drugiej gdzie zostały pokazane 2 lata.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:12:59+01:00
Za 3 pkt. niezabardzo się opłaca. No ale pomogę ci, moja strata:)

Das Bild zeigt zwei Statistiken über Drogenmissbrauch unter Jugendlichen. Mit Blick auf die Diagramme kann festgestellt werden, dass die Entwicklung jedes Jahr ändern. Die erste Grafik zeigt die Statistik in Litern und die Künste. In der ersten Kurve sehen wir, dass die Anzahl der Zigaretten ausgelöst von jungen Menschen ab 1980 begann zu sinken. In 1980, betrug - 2,086 und von 1997 bis 1,678. Verringerte sich der Betrag der Bierkonsum von 140 Liter bis 127 wie Brandy 3,09 bis 2,24. Der höchste Konsum von Alkohol und die Menge der Zigaretten wurden im Jahr 1980 roku.Większość Menschen verbrannt trinken Bier, 10% des Weins, und jeder anderen Person 3 Alkohole. Der Alkoholkonsum bei Frauen aus dem männlichen Menschen anders. Männer haben oft trinken Bier, Wein und Frauen. Der Konsum von Alkohol erhöht das Wochenende. Im Gegensatz zur ersten Kurve, zweite Grafik zeigt die Daten als Prozentsatz. Wir schließen daraus, dass die Ergebnisse sind optimistisch, weil der Konsum von Bier, Wein und Spirituosen gesunken ist. In 1982, den Wert des Bieres Verbrauch, aber höher war um weniger als 10% höher als 1993. Im Gegensatz zu Weinkonsum sank die Zahl um die Hälfte. Die kleinste Rückgang Alkohol. Es ist weniger als die Hälfte, rund 2%. Die zweite Statistik, im Gegensatz zu den ersten spricht auch über Drogen. Etwa 18% der jungen Menschen in Kontakt mit Drogen. Die beliebtesten sind Marihuana, dritte wählt anderen Drogen. Die erste Statistik zeigt Pro-Kopf-Konsum von Drogen, im Gegensatz zum zweiten, zeigen bei jungen Menschen im Alter von 12-25 Jahren in Werktagen. In der ersten statistisches Phänomen wurde in 4 verschiedenen Jahren verglichen, im Gegensatz zu anderen zeigt, wo sie 2 Jahre waren.

Ale za to proszę o naj :)
1 1 1