Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:17:38+01:00
Suwerenność- oznacza że władza pochodzi od narodu czyli ogólu obywateli państwa polskiego . obywatele sprawują władzę w sposób pośredni przez swoich przedstawicieli-posłów, senatorów , radnych , wybieranych w wyborach powszechnych
53 4 53
2010-01-09T14:20:39+01:00
Suwerenny w języku polskim oznacza "niezależny".

Suwerenność można podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną(państwa).

Suwerenność zewnętrzna państwa-oznacza że dane państwo jest niezależne od innych państw, a suwerenność wewnętrzna państwa polega na tym że dane państwo w obrębie swojego terytorium sprawuje najwyższą władzę i tworzy prawo, które obowiązuje mieszkańców tego państwa i różne organizacje.;)
63 4 63