Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-22T20:18:31+02:00
V=√2hg /^2 (2hg pod pierwiastkiem)
100=2hg
10=2h
h=5m

V=√2hg /^2
V^2=2*2,5*10
V^2=50
V=5√2m/s
2 3 2