Odpowiedzi

2010-01-09T14:35:04+01:00
Oblicz długość boku sześciokąta foremnego,w którym:
a)dłuższa przekątna ma długość 10 cm
b)krótsza przekątna ma długość 3 cm
c)różnica długości dłuższej przekątnej i krótszej przekątnej wynosi 1 cm.
Sześciokąt foremny to sześciokąt wypukły o wszystkich bokach równej długości i wszystkich kątach równych.
# Dłuższa przekątna ma długość: 2a.,
# Krótsza przekątna ma długość: a√ 3.
a)Dłuższa przekątna
10 cm=2a
a=10/2cm
aa=5 cm
b)Krótsza przekątna ma długość: a √3.
a√3=3 /:√3
a=3/√3
c)różnica długości dłuższej przekątnej i krótszej przekątnej wynosi 1 cm
2a-a√3=1 gdzie √3= w przybliżeniu 1,73
2a-1,73a=1
0,27a=1 /*100
27a=100 /:27
a= w przybliżeniu 3,703
2 3 2