Zapisz w postaci równań :
a) Liczba x jest o 3 większa od liczby y .
b) Trzecia część liczby y jest o 5 mniejsza od połowy liczby z .
c) Liczba o 10 większa od x jest równa liczbie o 7 mniejsza od y .
d) Liczba o 1 większa od t stanowi 20% liczby x .
e) Liczba 3 razy większa od liczby n² jest 4 razy mniejsza od liczby m .
f) Podwojona liczba r jest 2 razy mniejsza od potrojonej liczby s .
g) Stosunek kwadratu liczby a do kwadratu liczby b wynosi 4:9 .

2

Odpowiedzi

2010-01-09T14:31:43+01:00
A) Liczba x jest o 3 większa od liczby y .
b) Trzecia część liczby y jest o 5 mniejsza od połowy liczby z .
c) Liczba o 10 większa od x jest równa liczbie o 7 mniejsza od y .
d) Liczba o 1 większa od t stanowi 20% liczby x .
e) Liczba 3 razy większa od liczby n² jest 4 razy mniejsza od liczby m .
f) Podwojona liczba r jest 2 razy mniejsza od potrojonej liczby s .
g) Stosunek kwadratu liczby a do kwadratu liczby b wynosi 4:9


a. x+3=y
b. y/3 = z/2 - 5 (np. z/2 jest ułamkiem)
c. 10x=y-7
d. t+1=0,2x
e. 3n²=m/4
f. 2r=3s/2
g. a²/4=b²/9

pozdrawiam

1 5 1
2010-01-09T14:34:29+01:00
A
x=y+3
b
y/3+5=1/2z
c
x+10=y-7
d
t+1=20%x
e
3n(kwadrat=1/4m
f
2r=3s/2
g
a(kwadrat/b(kwadrat=4/9
1 1 1