Zad.1
Zmierz linijką długość,szerokość i grubość podręcznika do fizyki i oblicz jego objętość .Wynik podaj w cm 3(sześciennych).
P.S Długść:24,5cm
Szerokość:15,2cm
Grubość:6mm
Zad.2
Zmierz objętość jajka kurzego,używając szklanki,wody i strzykawki lub cylindra miarowego.Opisz swój sposób postępowania.Wynik podaj w cm 3.Wskazówka:1ml to 1 cm3.
Zad.3
Twoim zdaniem jest wyznaczyć gęstość substancji,z jakiej został wykonany klucz.Uporzątkuj podane poniżej czynności według kolejności,w jakiej należy je wekonać.
A.Odjmij objęość wody w cylindrze pomiarowym od objeętości ody z kluczem i zanotuj jako klucza.
B.Wlej do cylindra miarowego wode.
C.Połóż klucz na jednej szalce wagi.
D.Włóż klucz do cylindra pomiarowego z wodą.
E.Podziel masę klucza przez jego objętość i zanotuj wynik jako gęstość substancji klucza.
F.Na drugiej szalce wagi połóż odważniki,aby waga była w równowadze.
G.Odczytaj objętość wody.
H.Oblicz masę odważników i zanotój wynik, jako masę klucza.
I.Odcztaj objętość wody z zanurzonym w niej kluczem.


1

Odpowiedzi

2010-01-09T16:16:20+01:00