1.Trzem laureatom ( I,II i III miejsce) Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej ufundowano nagrody pieniężne. Nagroda II była o 20% mniejsza od I, a III stanowi 60% wartości I. Na nagrody przeznaczono łącznie 120 euro. Oblicz, ile euro dostał każdy laureat tego konkursu. Zapisz obliczenia.
2. tablica informacyjna w szkole miała wymiary 1,2m na 2,5m. Nie mieściły sie na niej wszystkie informacje potrzebne uczniom, więc postanowiono zamówić nową tablicę. Pierwszy z wymiarów zwiększono o 0,4m, a drugi o 0,2m. Oblicz, o ile procent zwiększyła się powierzchnia tablicy informacyjnej.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:40:00+01:00
1.
x - I nagroda
0,8x - II nagroda
0,6x - III nagroda

x + 0,8x + 0,6x = 120
2,4x = 120 /:2,4
x = 50

Odp: I - 50, II - 40, III - 30

2.
1,2 * 2,5 = 3
1,6 * 2,7 = 4,32

3 - 100%
4,32 - x

x = 4,32 * 100 / 3
x = 144 %

Odp: 0 44%
5 4 5
2010-01-09T14:58:23+01:00
Zad1
nagroda1=100%
nagroda2=100%-20%=80% wartości nagrody1
nagroda3=60% wartości nagrody1

100%+80%+60%=240%

240% - 120 euro
100% - x euro

120*100=240x
12000=240x/:240
x=50 euro wartość nagrody1

50euro - 100%
xeuro - 20%

100x=50*20
100x=1000/:100
x=10euro o tyle mniejsza jest nagroda2 od nagrody1 czyli
50euro-10euro=40euro wartość nagrody2

50euro - 100%
xeuro - 60%

100x=50*60
100x=3000/:100
x=30euro wartość nagrody3

nagroda1+nagroda2+nagroda3=cała suma nagród(120euro)
50euro+40euro+30euro=120euro

zad2
a1=1,2m
b1=2,5m
p1=a1*b1=1,2m+2,5m=3m2

a2=a1+0,4m=1,2m+0,4m=1,6m
b2=b1+0,2m=2,5m+0,2m=2,7m
p2=a2*b2=1,6m*2,7m=4,32m2

p3=p2-p1=4,32m2-3m2=1,32m2
1,32m2/3m2*100%=132/3%=44% o tyle zwiększyła się powierzchnia tablicy

zrob ktoś to samo zadanie ,ale na układach równań ,proszę