W skrócie, Carola chciała iść na dyskotekę, mama jej nie pozwoliła, pokłóciła się z nią bo nie posprzątała pokoju.
Odpowiedz na pytania:

1. Was mochte Carola heute Abend machen?
2. Wohin mochte Karola und ihre Mutter?
3. Was macht Carola und ihre Mutter?
4. Warum ist ihre Mutter dagegen?
Was sagt die Mutter?
5. Warum darf Carola nicht die Disco gehen?
6. Was macht sie nach dem Streit mit der Mutter?
7. Wie endet die Geschichte?

1

Odpowiedzi

2010-01-10T20:49:27+01:00
1 Carola konnte für die Diskothek gehen.

2 -?

3 Carola und ihre Mutter streiten sich.

4 Die Mutter erlaubt ihr., für die Diskothek nicht zu gehen

5 carola kann für die Diskothek nicht gehen weil sie nicht in einem Zimmer aufgeräumt hat.

6. ?

7.nie wiem .