Zadanie 13. Oblicz masę cząsteczkową kwasu siarkowodorowego.

Zadanie 15. Poniżej wymieniono cechy chlorowodoru, siarkowodoru i dwóch kwasów: chlorowodorowego i siarkowodorowego. Przyporządkuj cechy oznaczone literami odpowiednim kwasom ( niektóre cechy są wspólne i mogą się powtórzyć). Napisz równania reakcji otrzymywania tych kwasów.

a) kwas beztlenowy
b) ciecz bezbarwna
c) stężony roztwór jest silnie żrący
d) trujący
e) ma ostry i duszący zapach
f) występuje w gazach wulkanicznych i niektórych wodach mineralnych
g) bezbarwny gaz
h) występuje w soku żołądkowym
i) barwi uniwersalny papierek wskaźnikowy na czerwono
j) nad jego stężonym roztworem unosi się biała mgła
k) ma zapach zgniłych jaj
l) roztwór wodny przewodzi prąd elektryczny

Właściwości kwasu chlorowodorowego -
Równania reakcji -

Właściwości kwasu siarkowodorowego -
Równania reakcji -


Z góry bardzo dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:00:46+01:00
Zad13
H2S = 2u + 32u = 34 u
odp: Masa cząsteczkowa H2S wynosi 34u.

Zad 15
Właściwości kwasu chlorowodorowego- a,b,c,e,g,h,i,l
Równanie reakcji: HCL(g) ----> HCL(c)

Właściwości kwasu siarkowodorowego- a,b,d,f,g,i,k
Równanie reakcji: H2S(g) --->H2S(c)

PROSZĘ DAJ NAJ :)
58 4 58