Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T14:53:00+01:00
Najpierw po polsku (chociaż mogłeś napisać do przetłumaczenia, no ale cóż... pozwól że będę improwizował)
Moja wymarzona szkoła powinna unosić i poruszać się w powietrzu a w czasie lekcji zwiedzalibyśmy najpiękniejsze zakątki świata.
Powinna wyglądać jak połączenie wymarzonych miejsc każdego z uczniów... Przerwy byłyby w miarę nastroju uczniów krótsze od lekcji, a te trwałyby nie więcej niż pół godziny! Praca domowa w mojej wymarzonej szkole byłaby rzeczą nieistniejącą, a nauczyciele nie robiliby sprawdzianów więcej niż raz na dwa miesiące...

tłumaczenie

The school of my dreams should hover and move in the air - floating above the ground. During the lessons we would travel around the most beautiful places in the world.
The school should look like a fusion of every students' dreamed place... Breaks would (as students' mood) be longer than lessons, and theese wouldn't be longer than half of an hour! The homework, in my school of dreams, wouldn't exist, and teachers shouldn't organise more than one exam in two months.

to by bylo na tyle, cya
42 4 42