Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T16:19:36+01:00
Stęzenie molowe wyraza sie wzorem:

Cp= __n__
v
gdzie:
n- liczba moli roztworu
v- objętość roztworu

Przekształcamy wzór:
Cp=__n__
v
Cp×v= n
n= 0,2×0,1
n= 0,02 moli NaBr

Następnie obliczamy masę NaBr:
n=__m__ (masa roztworu)
------M (masa molowa)
m=M×n
m= 103×0,022
m= 2,06 g NaBr
1 5 1